• 30 Nov, 14.30–16.30
  • Pris: Gratis-event

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.