• Online
  • 02 Sep, 10.00–12.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Trade Finance äger rum den 2 september 2021.

Trade Finance-kommittén samlar representanter för svenska banker och företag som bevakar och påverkar utvecklingen inom trade finance. Kommittén följer arbetet i ICC:s internationella Banking Commission, som ansvarar för att uppdatera ICC:s regelverk kring handelsfinansiering och som behandlar de frågetecken som kan uppstå i förhållande till tillämpningen av reglerna. Läs mer om kommittén här.

 

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i kommittén? Kontakta oss.