• Digitalt
  • 21 Oct, 14.00 - 17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella skattekommission sker digitalt den 21 oktober 2020.

Fokus för mötet är bland annat BRITACOM, FN:s Committee of Experts in Tax Matters, OECD:s syn på utvecklingen av skatter i en digitaliserad ekonomi och EU-kommissionens Platform for Tax Good Governance.

Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC gör på skatteområdet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.