Nästa möte i vår Hållbarhetskommitté äger rum den 25 april, kl. 10.00—12.00.