Nästa möte i vår Immaterialrättskommitté äger rum den 24 maj, kl. 15.00–17.00.

Vad är egentligen värdet på immateriella rättigheter? Vad driver värdet i en patentportfölj och vad står ett organisationsvarumärke för? Det är några av de frågor som står i fokus under mötet, som gästas av Johan Örtenblad, europeiskt patentombud och vd på Noréns Patentbyrå AB och Mats Urde, docent i varumärkesstrategi vid Lunds universitet. Tillsammans kommer de att bjuda på insikter både i hur man värderar immateriella rättigheter, men också vari värdet består och hur det skapas. Därtill får ledamöterna en uppdatering från det senaste arbetet inom ICC internationellt.

Som medlem i ICC Sverige har ni möjlighet att ingå i våra kommittéer och kommissioner. För mer information om hur ni kan engagera er, vänligen kontakta oss.