• Brunnsgatan 2
  • 14 Dec, 15.00-17.30
  • Pris: 200kr exkl. moms. Kostnadsfritt för dig som är medlem i ICC, Global Compact Nordic Network, huvudman eller stödjande medlem av IMM eller anger KPMG:s kod.

Välkommen på spelkväll med julstämning!

För 15 år sedan instiftades Global Compact av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan med mål att främja ansvarsfullt företagande över hela världen. Global Compact innefattar tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna är lättförståeligt formulerade, men kan i praktiken vara utmanande att implementera och följa, därför uttrycker många företag behov av vägledning.

FN Global Compact Dilemma Game är baserat på de tio principerna i FN:s Global Compact och består av dilemman som företag ställs inför. Genom spelet utbildas spelarna i att hantera verkliga etiska dilemman från olika intressentgruppers perspektiv.

Internationella Handelskammaren (ICC), Global Compact Nordic Network, Institutet mot Mutor (IMM) och KPMG önskar härmed bjuda in våra respektive nätverk till en givande paus i julstressen. Under en eftermiddag tillsammans kommer vi att spela dilemmaspelet, dela erfarenheter och nätverka. Det här är ett trevligt tillfälle som hjälper dig att förstå Global Compacts 10 principer, oavsett om du jobbar direkt med hållbarhetsfrågor på företaget eller ej.

Ta del av hela inbjudan här.

Anmälan