Samtidigt som många företagsledare vet vilken viktig roll öppenhet för globala flöden av handel och idéer spelar, är det få som deltar i den offentliga debatten. För att hjälpa dem att öka kunskapen inom sina företag har vi tagit fram ett material i form av ett presentationsunderlag och kortfilmen Den Globala Fabriken. Materialet kommer att finnas fritt tillgängligt på ICC:s webbsida för alla som vill ha nya verktyg att förklara vad modern handel gör för nytta i samhället.

Den 27 september premiärvisar vi filmen och bjuder samtidigt in till ett seminarium om hur modern handel ser ut, hur den förändrar – och förändras.

 

Program

Tjänstehandel i den globala fabriken 
Lena Johansson, ICC Sweden

med kommentarer av

Cemille Üstün, näringspolitisk expert, Almega

Vad händer med handeln? 
Patrik Tingvall, chefekonom, Kommerskollegium

Premiärvisning:
Den Globala Fabriken

Anmälan