• Online
  • 14 Oct, 14.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Commercial Law and Practice äger rum digitalt torsdagen den 14 oktober, kl. 14.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.