• Paris
  • 19 Jun,
  • Pris: Gratis-event

ICC:s globala kommission för Marketing & Advertising äger rum den 19 juni 2020, i digitalt format. På agendan står bland annat diskussioner om klimatneutral/klimatpositiv och ett sektorsöverskridande projekt om digital marknadsföring.

För mer information om agenda och deltagande, kontakta Emma Nordin.