• Stockholm
  • 22 Jan, 08.15 - 09.30
  • Pris: Gratis-event

Vad gjorde Trump, Jinping och Malmström medans vi smaskade risgrynsgröt och dansade runt granen? Starta året med en ordentlig uppdatering om läget i världshandeln. Antalet platser är begränsat och eventet är bara öppet för medlemmar i ICC.

Handelspolitisk utblick med Magnus Rydén,
utrikesdepartementets chef för enheten
internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

Global exportanalys med Lena Sellgren,
chefsekonom på Business Sweden

Läget i Världshandelsorganisationen (WTO) och
pågående WTO-förhandlingar med Pernilla Trägårdh
,
vikarierande generaldirektör för Kommerskollegium