• Digitalt
  • 15 Oct, 08.30 - 09.30
  • Pris: Gratis-event

Med anledning av EU:s pågående konsultation avseende införandet av ett nytt verktyg för att prissätta koldioxidutsläpp för varor som importeras till EU (en så kallad Carbon Border Adjustment Mechanism) bjuder ICC Sverige in till en digital frukostsalong på temat den 15 oktober kl. 08.30-09.30. Tillsammans med experter, beslutsfattare och företagsrepresentanter fördjupar vi oss i frågan utifrån perspektiv såsom frihandel, klimat och nationalekonomi. Medverkar gör bland andra Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro, som är ansvarig i handelsutskottet för parlamentets ståndpunkt till förslaget, och Jakop Dalunde, europaparlamentariker för Miljöpartiet. Mer information om frukostsamtalet återfinns här.

Om du är intresserad av att delta, meddela medlemskoordinator Emma Nordin.