Vad påverkar företags internationella affärer 2024?

Vår årliga Världshandelsfrukost är ett perfekt tillfälle att dyka ner i vilka frågor som kommer att påverka företags verksamheter och internationella affärer under året, vilka prioriteringar som ligger på utrikeshandelsministerns bord och vilka exportförutsättningar svenska företag har. Under morgonen presenterar vi även de policyprioriteringar som kommer att ligga till grund för våra kommittéers arbete under året.

Medverkande: Jakob Hallgren, direktör på Utrikespolitiska Institutet, Håkan Jevrell, statssekreterare, Utrikesdepartementet, Magnus Runnbeck, senior analyst på Business Sweden, Henrik Blomqvist, policyansvarig, ICC Sverige och Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige.

Anmälan