Miljöminister Åsa Romson och hennes kollega från Luxemburg, Carole Dieschbourg, som också leder EU:s delegation vid förhandlingarna, inleder seminariet med att resonera om läget inför klimatmötet. Vi får därefter kommentarer från andra aktörer.

Resten av förmiddagen ägnas åt energisektorn och lanseringar av Energy Sustainability Index, från World Energy Council. I den delen medverkar bland andra energiminister Ibrahim Baylan.

Under eftermiddagen står näringslivets roll, aktiviteter och förväntningar i fokus. Företagens engagemang har ökat påtagligt. ICC, som har varit mycket aktiv inför Paris, framhåller näringslivets och handelns betydelse för att effektivt nå verkliga klimatresultat.

Från ICC medverkar svenska ICC:s ordförande Fredrik Cappelen och Policy Manager för b.l.a klimatfrågor vid huvudkontoret, Andrea Bacher.

Seminariet kommer att hållas på engelska, läs hela inbjudan här.

Anmälan