• Stockholm
  • 04 Oct, 9.00 - 15.00
  • Pris: Gratis-event

Den 4 oktober äger nästa möte i ICC:s ordförandenätverk rum. Mer information publiceras inom kort.