• -
  • 22 Nov, 16.00-17.30
  • Pris: Gratis-event

Höstens kommittémöte Handelsrätt äger rum 22 november kl. 16.00-17.30. Kommittén leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå. Under kommittémötet får ledamöterna ta del av en uppdatering från det senaste mötet i ICC:s Commission on Commercial Law and Practice samt en presentation om regelverket kring trade compliance och utmaningar kopplade till regelefterlevnad med fokus på exportkontroll och sanktioner.

Om du vill veta mer om mötet eller om hur du engagerar dig i kommittén, vänligen kontakta oss.