• Online
  • 23 Jun, 08.30-10.30
  • Pris: Gratis-event

ICC:s World Council är ICC:s högsta beslutande organ inom ICC globalt. I ICC:s World Council deltar två representanter ifrån ICC Sverige, valda under ICC Sveriges årsmöte. Nästa möte i World Council sker digitalt.