• Online
  • 30 Jun, 10.00–11.00
  • Pris: Gratis-event

Inför höstens ministerkonferens i Världshandelsorganisationen, WTO, kallar ICC Sveriges kommitté Handel och investeringar till extrainsatt möte. Ledamöterna kommer bland annat att diskutera ICC:s prioriteringar för utvecklingen av WTO. För mer information om hur du kan engagera dig i kommittén, vänligen kontakta oss.