Syftet med blockchains är att underlätta transaktionsflöden på ett säkert sätt och att reducera antal mellanhänder. Tekniken handlar om att lagra information i databaser som inte ska kunna manipuleras. Effekten blir att spårbarhet och effektivitet ökar, t.ex. i globala värdekedjor.

Seminariet riktar sig till alla som hört talas om blockchains, men vill veta mer om hur tekniken kan användas – och hur den kan förändra handel världen över.

Huvudtalare Nicolas Botton, ECIPE, presenterar sin rapport om blockchains och handel, “Blockchain and trade: Not a Fix for Brexit, but Could Revolutionise Global Value Chains (If Governments Let It)”.

Walid Al-Saqaf, som forskar på blockchains påverkan på samhället vid Södertörns Högskola, Patrik Ekdahl, Ericsson, och Andreas Johansson, Svenska Blockchainförbundet, kommenterar därefter anförandet.

Moderator är Margi Mataj, Policy Manager ICC Sweden.

Seminariet hålls på engelska. 

Efter seminariet bjuds deltagarna in att delta i ett efterföljande mingel.

Anmälan