• Online
  • 18 Oct, -
  • Pris: 0kr / från £74.50

ICC International Trade & Prosperity Week: ”Resetting the Global Economy”

Mellan 18–22 oktober kommer denna digitala konferens att fokusera på återhämtningen efter coronapandemin. Under fem dagar diskuteras näringslivets handelsprioriteringar, klimatåtgärder, hållbar tillväxt, digital ekonomi och cybersäkerhet av av fler än 50 framstående talare.

Det är kostnadsfritt för ICC:s medlemmar att anmäla sig till konferensen.

Läs mer och anmäl dig till konferensen via länken nedan.

Anmälan