Svenska ICC:s ordförande Fredrik Cappelen bjuder in alla ordföranden i våra kommittéer till ett gemensamt lunchmöte. I år deltar också vice ordförande Fredrik Persson. Syftet är att utbyta erfarenheter och skapa band mellan olika kommittéer samt att diskutera rollen och förväntningar med ICC:s ordförande och vice ordförande. Kommittéerna är en kärnverksamhet i Svenska ICC och här formar medlemsrepresentanter våra ståndpunkter i olika frågor.  I många av Svenska ICC:s kommittéer pågår just nu ett utvecklingsarbete som gör att det finns många gemensamma frågor att diskutera.

Anmälan