Med tanke på det stora intresset för hållbarhetsfrågor i båda dessa grupper, kommer ICC Sweden att hålla ett kombinerat kommittémöte rörande detta ämne.

Båda kommittérna ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete för miljö & energi leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet. Kommitténs arbete för CR & anti-korruption leds av Lena Hök, Skanska.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s Kommittéarbete är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Namn på event (obligatoriskt)