• Digitalt
  • 28 Oct, 14.30 - 17.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Digital Economy sker digitalt den 28 oktober 2020.

Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC arbetar med inom digital ekonomi? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.