• Paris
  • 29 Sep, 14.00–16.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Competition äger rum i ett hybridformat (Paris/online) torsdagen den 29 september, kl. 14.00–16.30. Vid mötet deltar ordföranden för den franska konkurrensmyndigheten, Benoît Coeuré, för att diskutera europeisk tillämpning av konkurrensrätt i den digitala sektorn.