Uppdrag

Det huvudsakliga uppdraget som ICC har är att främja investeringsmöjligheter och internationell handel samt att hjälpa företag att möta de utmaningar och möjligheter som de ställs inför i och med globaliseringen. ICC har tre huvudsakliga aktiviteter som innefattar: självreglering, skiljedom och policyskapande. Genom ICC:s arbete skapar medlemmar ICC:s policy och utarbetar dess regler. Det är medlemmarna som skapar ICC:s agenda.

ICC:s regelverk och ställningstaganden utarbetas av medlemmarna i kommissioner på olika policyområden. Svenska ICC jobbar parallellt med motsvarande sakfrågor i svenska kommittéer, där medlemmarna tar ställning till de frågor som behandlas gemensamt i ICC, men där de svenska medlemmarna också engagerar sig i andra frågor av betydelse för svenskt näringslivs internationella möjligheter. Svenska ICC jobbar också för att öka kunskapen om hur internationell influerar företagens vardag är idag. Arbetet för frihandel blir allt viktigare.