Marknadsföring

ICC har unika förutsättningar för att på det globala planet ge vägledning om reklam och marknadsföring. Som näringslivets världsorganisation med tusentals anslutna företag från alla branscher och regioner har ICC varit en ledande normgivare sedan 1937, då ICC Code on Advertising Practice (ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation) gavs ut första gången.

Alltsedan dess har ICC-reglerna varit grundläggande för självregleringens uppbyggnad runtom i världen. Dessa egenåtgärder har skapat förtroende hos konsumenterna genom att säkerställa att reklamen är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande inslag samt att rättelse kan ske snabbt och enkelt när överträdelser inträffar.

Arbetet med att utarbeta och revidera ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation utgår i Sverige ifrån ICC:s Marknadsföringskommitté. Det är även i Marknadsföringskommittén som övrig självreglering inom marknadsföring diskuteras och utarbetas. I ICC:s arsenal av självreglering på området ingår även regler för marknadsundersökningar samt riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck.

Nedan återfinns samtliga ICC:s regler och verktyg inom marknadsföring samt länkar till organ i Sverige för bedömning av efterlevnaden av regler inom marknadsföring. Bland de länkade dokumenten återfinns även vägledning till tolkning av Marknadsföringskodens riktlinjer, samt en diskussion om nödvändiga avväganden vid implementeringen av politiska åtgärder som påverkar hur företag får använda sina varumärken och logotyper (s.k. labelling and plain packaging-åtgärder).

Mer information om självreglering inom marknadsföring.