Marknadsföring till barn och ungdomar

Vad gäller marknadskommunikation riktad till, eller som kan fångas upp av, minderåriga ställer ICC-koden särskilda krav på marknadsföraren. Koden uttrycker genomgående det särskilda ansvar som marknadsförare är skyldiga att ta för att försäkra sig om att mottagaren förstår vad som är ett marknadsbudskap. Genom åren har det dock blivit allt tydligare att ytterligare uppdelning behövs för att balansera skyldigheter att skydda de allra yngsta barnen och äldre ungdomars mer utvecklade förmåga att särskilja vad som utgör marknadsbudskap. ICC har därför publicerat ett tydliggörande som skiljer ”barn” och ”ungdomar”.

Efter långtgående konsultationer med psykologisk forskning definierar ICC-koden ”barn” som individer yngre än 13 år, och ”ungdomar” som tonåringar mellan 13–18 år. Skillnaden markerar en balans mellan de särskilda hänsynstagande som bör tas baserat på mottagarens möjlighet att förstå marknadsbudskap och ungdomars rätt till individuell frihet.

Ladda ner ICC Statement on Code Interpretation här »

Följande ICC-regler kräver att särskilt hänsynstagande tas till barn och ungdomar:

  • ICC-koden
  • ICC Toolkit: Marketing and Advertising to Children (ladda ner
  • ICC Statement on Code Interpretation
  • ICC Paper on the Freedom of Commercial Communications developed by the Commission on Marketing and Advertising
  • ICC Framework for Responsible Food Marketing Communication

Tillbaka till huvudsidan »