Övriga riktlinjer

Utöver de regler, koder och riktlinjer som redogjorts för på andra sidor har ICC publicerat ytterligare ett par grundläggande policyuttalanden:

 • ICC Principles on Automatic Subscription Renewals (engelska) / ICC:s Principer för automatiska prenumerationsförnyelser (svenska)
  Automatiska prenumerationsförnyelser är populära och fördelaktiga för konsumenter, eftersom de erbjuder bekvämligheten att inte ständigt behöva förnya avtal för köp av varor eller tjänster som konsumenten i fråga regelbundet använder. I det här papperet listar vi centrala principer som annonsörer bör tillämpa för att säkerställa att de förhåller sig ansvarsfullt i användningen av marknadsföringsmetoden. 
 • Diversity and Inclusion in Advertising  (engelska) / Mångfald och inkludering i reklam (svenska)
  En viktig del för att företag ska nå ut med sin marknadsföring är att undvika stereotyper och säkerställa att reklamen speglar mångfald inom både kundbas och leverantörsled. Genom hänvisningar till såväl vår egen Marknadsföringskod som andra branschvägledningar pekar detta policypapper ut bästa praxis, i syfte att underlätta för företagen.
 • ICC Policy Statement on Freedom of Commercial Communications 
  Principen om kommersiell yttrandefrihet i kombination med effektiv självreglering utgör hörnstenar i marknadsekonomier. Detta policypapper beskriver ICC-kodens regler i relation till denna princip och beskriver näringslivets ansvar gentemot konsumenter att kommunicera etiskt och vederhäftigt.
 • ICC Discussion Paper on Labelling and Packaging Measures impacting on Brand Assets
  Diskussionspapper om nödvändiga avväganden vid implementeringen av politiska åtgärder som påverkar hur företag får använda sina varumärken och logotyper (s.k. labelling and plain packaging-åtgärder).

Tillbaka till huvudsidan »