Marknadsföring om mat och dryck

Konsumenters ökande intresse för mat, fysisk aktivitet och hälsa har stor inverkan på livsmedelsbranschen internationellt, och skapar särskilda utmaningar för marknadsföring på området. Sedan 2004 har ICC därför gett ut särskilda riktlinjer om marknadsföring av alkohol, övriga drycker och livsmedel. Riktlinjerna är utvecklade som komplement till ICC-koden och ska läsas i relation till tre korrelerande områden: marknadskommunikationens roll i ett informationssamhälle, ansvarsfull marknadsföring till barn och ungdomar, samt vikten av marknadsföring för sund konkurrens och konsumentval.

— ICC Framework for Responsible Food and Beverage Marketing Communications (2019)
— ICC Framework for Responsible Alcohol Marketing Communications (2019)

Tillbaka till huvudsidan »