Varför #TradeMatters?

#TradeMatters är ICC:s globala kampanj för att lyfta handelns roll i moderna samhällen. Samhället är allt mer beroende av öppenhet för idéer, innovationer, varor och tjänster. Samtidigt hörs protektionistiska röster allt starkare.

Vi märker att många företagsledare är medvetna om vikten av öppenhet för både varor och kompetens, men att de inte alltid är bekväma med att föra budskapet vidare. För att hjälpa till har vi utvecklat kortfilmen Den Globala Fabriken och ett presentationsmaterial som är fritt att använda. På den här sidan hittar du materialet samt användbara länkar som kan användas för att hitta nya sätt att förklara vikten av öppenhet.

Presentation: Varför handlar vi med varandra?

Klicka på länken nedan för att ladda ner det interaktiva presentationsmaterialet Den Globala Fabriken, samt den medföljande guiden för användning. I guiden ingår även ett talmanus som kan vara till hjälp när du håller presentationen.

I denna första version av Den Globala Fabriken ingår avsnitten

  • Vad är handel
  • Vem handlar?
  • Varför handlar vi?
  • Vinster av handel
  • Handeln förändras
  • Handel i vardagen

Presentationen kommer längre fram att uppdateras med material om handelspolitik och handelns roll i miljö-/klimatfrågor.

+ Läs mer

Vad har handel gjort för dig?

Ganska mycket, faktiskt.

Handel har länge utvecklats snabbare än den globala ekonomiska tillväxten – med effekten att ekonomier dragits till större produktivitet och innovation. Det här har tydliga fördelar både för ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och konsumentpriser.

Tillväxt

Forskningen visar tydligt att öppna ekonomier växer snabbare än stängda. Ett exempel är Världsbankens forskning som visar att ekonomin i utvecklingsländer som öppnade upp för internationell handel på 1990-talet växte mer än tre gånger så fort som de som behöll en hög grad av protektionism.

En ännu tydligare fördel med öppen handel är utbudet av produkter och tjänster som vi kan ta del av varje dag – från överkomliga priser på kaffe odlat i Etiopien eller Colombia till råvaruimport av stål eller timmer som många tillverkningsindustrier är beroende av. Öppen handel ökar produktiviteten och konkurrenskraften i en ekonomi och sänker priserna för konsumenter. Enligt beräkningar gjorda av ekonomerna Robert Lawrence och Lawrence Edwards sparar till exempel varje amerikan ca 250 USD varje år på att USA handlar med Kina.

+ Läs mer

Imagine starting your day without coffee

+ Läs mer