Det globala regelverket för handel

Internationella Handelskammarens kanske mest kända produkt, Incoterms®,
är ett internationellt erkänt regelverk för leveransvillkor. All information om
utbildningar och om den senaste uppdateringen,Incoterms® 2020, hittar du
på vår Incoterms-sida, www.incoterms.se