Sedan 2019 har Tom Vöge rollen som ICC:s Head of EU Affairs, med ansvar för att följa utvecklingen på relevanta policyområden inom EU. Här kan du läsa hans regelbundna rapportering från Bryssel.