Styrelse

ICC Sveriges styrelse består av personer som representerar olika delar av det svenska näringslivet.

Ordförande: Ordförande Fredrik Persson, Svenskt Näringsliv

Vice ordförande: Direktör Lars Idermark, Södra Skogsägarna

Kassaförvaltare: Ordförande Marcus Wallenberg, SEB

 

Ordförande Björn Alvengrip Transportföretagen
Ordförande Erik Belfrage Consilio International
Direktör Ylva Berg Business Sweden
Ordförande Hans Biörck Skanska
Ordförande Pär Boman Handelsbanken, SCA ordf
Ordförande Peter Clemedtson PwC
Ordförande Urban Edenström Stockholms Handelskammare
Direktör Rikard Engström Svensk Sjöfart
Direktör Tomas Franzén Bonnier
Direktör Jonas Gustavsson AFRY
Advokat Peder Hammarskiöld Hammarskiöld & Co
Direktör Anna-Karin Hatt LRF
Direktör Andreas Hatzigeorgiou Stockholms Handelskammare
Direktör Jens Henriksson Swedbank
Direktör Carina Håkansson Skogsindustrierna
Direktör Lars Idermark Södra Skogsägarna
Direktör Jan-Olof Jacke Svenskt Näringsliv
Direktör Karin Johansson Svensk Handel
Ordförande Laurent Leksell Elekta
Direktör Hans Lindberg Bankföreningen
Direktör Christina Lindenius Svensk Försäkring
Direktör Martin Lundstedt Volvo Group
Direktör Carl Mellander Ericsson
Ordförande Anders Narvinger Alfa Laval, AFRY
Ordförande Fredrik Persson Svenskt Näringsliv
Direktör Björn Rosengren Sandvik
Direktör Elisabet Salander Björklund
Ordförande Hans Stråberg Atlas Copco
Direktör Per Strömberg ICA Gruppen
Direktör Johan Söderström ABB
Direktör Helena Waker Association of Trade Partners Sweden
Ordförande Marcus Wallenberg SEB och Saab
Direktör Anna Wikland Google
Direktör Kina Wileke Volvo Group
Direktör Klas Wåhlberg Teknikföretagen