Varje termin erbjuder ICC en student vid jurist- eller ekonomprogrammet möjlighet till praktik.

ICC erbjuder en stimulerande och internationell miljö med mycket varierande arbetsuppgifter. Bland våra medlemmar finns några av näringslivets främsta ledare. De frågor som behandlas är aktuella och av högst varierande karaktär – vi tycker till om allt som rör näringslivets förutsättningar till internationell handel och investeringar. Rätt person får hos oss stor frihet att styra sina arbetsuppgifter, även om vi förväntar oss att alla hugger in där det behövs. På kontoret har vi en trevlig stämning och högt till tak. Som praktikant får du en inblick i hur hela verksamheten bedrivs och vilka policyfrågor som är aktuella för företagen idag.

Främsta arbetsuppgifter är att:

• Sammanställa och redigera textmaterial, ofta från engelska, till nyhetsbrev, webb och tryckta publikationer

• Hålla i projekt, såsom seminarier, möten samt kurser i ICC:s regelverk

• Allmänna administrativa och rådgivande uppgifter på kansliet

Du måste ha ett stort intresse för berörda frågor samt själv kontinuerligt förkovra dig inom berörda områden. För att lyckas i rollen bör du vara självgående och ha förmåga att disponera din egen tid.

Praktiken är oavlönad.

Ansökan sker via FUF:s praktikbank.