Mellan 27 och 29 september äger WTO Public Forum rum i Genève. Årets tema är ”Inclusive Trade” och detta tema är indelat i tre ämnen. Det första av dessa ämnen är små och medelstora företags roll i världshandeln. Dessa företag spelar en viktig roll i världshandeln och det är därför viktigt att se till att de kan delta i den globala handeln. På forumet kommer WTO:s roll i att förbättra förutsättningarna för dessa företag diskuteras.

Det andra ämnet är digitalisering, vilket är en viktig komponent i dagens handel. Ny teknologi har förändrat sättet att handla och har även ökat tillväxten. Samtidigt spelar även handeln en viktig roll i utvecklandet av ny teknologi. Handel och digital innovation är sammanlänkade då de främjar varandra. Denna länk leder till en del frågeställningar som kommer diskuteras under forumet. En av dessa frågeställningar är om teknologi ska betraktas som en drivande faktor för utvecklingar eller inte. Vidare kommer även WTO:s handelsregler diskuteras och om dessa ska ses över så att medlemmar kan få så mycket nytta av innovation som möjligt. Detta är bara några av frågeställningarna som kommer tas upp.

Det tredje ämnet som kommer diskuteras är kvinnors deltagande i internationell handel och hur de nuvarande restriktionerna ska övervinnas så att även kvinnor ska kunna dra nytta av handel.