Handeln och den ekonomiska tillväxten går trögt, samtidigt som vi ser en ökning av protektionistisk retorik. Men handel är ett måste för hållbar tillväxt och utveckling. Protektionism är fel medicin. Azevêdo menade att mycket av protektionismen är relaterad till det faktum att många känner sig exkluderade från fördelarna av ett modernt och globalt sammankopplat samhälle. Handel associeras – felaktigt – med strukturell arbetslöshet. Visst kan handel förflytta arbeten, men sanningen är att teknologi och innovationer har en mycket större inverkan på arbetsmarknadsstrukturen. Protektionism adresserar ingen av de utmaningar vi ställs emot. Faktum är att det gör dem värre. Det skapar inte fler jobb – det gör så att fler jobb försvinner, fortsatte Azevêdo.

Så hur kommer vi då vidare?

I stället för att se handel som problemet, måste vi göra det till en del av lösningen, sa Azevêdo. Vi måste stärka systemet och få det att fungera bättre, för fler människor. Detta kräver samlade ansträngningar, både globalt och nationellt. Här har bland annat WTO, tillsammans med ICC och B-20 lanserat ”Trade Dialogues”, ett initiativ som fört in hundratals representanter ur näringslivet in i handelsdebatten. Dessa dialoger har lett till en ömsesidig förståelse mellan näringslivet och WTO, från WTO:s sida för näringslivets handelsprioriteringar och de utmaningar de möter, och från näringslivets sida en bättre förståelse för vad WTO är, sa Azevêdo.

Mött av ett globalt scenario av låg ekonomisk tillväxt och en ökning av protektionistisk retorik, måste vi säkerställa att fördelarna av handel når längre och bredare genom nya handelsreformer. Det är viktigt att vi har ett inkluderande förhållningssätt och säkerställer att mindre spelare kan ta del av fördelarna och att vi hjälper utvecklingsländer att handla.

Avslutningsvis betonade Azevêdo återigen betydelsen av att arbeta tillsammans, och manade alla som tror på handel och värdet av global reglering till att börja föra ut budskapet om varför de är så viktiga.

ICC_GRAND_HOTEL_170324_ADAM1149_WEBB_sRGB

Foto: af Adam | Roberto Azevêdo på ICC Swedens årsmöte den 24 mars 2017