Temat för Världshandelsdagen 2016 var Boosting the role of global cities for trade and growth

Huvudtalaren, EU- och Handelsminister Ann Linde, uppmanade i sitt tal speciellt att alla måste hjälpas åt att sprida budskapet – Trade matters! – ett budskap som går hand i hand med den kampanj från ICC som nu sprids globalt. Kampanjen försöker förklara handelns betydelse för jobb och tillväxt, för SMEs, liksom för hållbar utveckling. ICC vill att fler deltar i att öka förståelsen för detta, för att motverka de krafter som, ofta utan helt utan kunskap, förkastar handelsavtal och handel generellt.

Stockholms Handelskammare lanserade genom Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, ”Stockholm’s New Export and Internationalization Strategy”, (här) och Maria Rankka talade om ”The Role of Global Cities for Trade and Growth”, talet finns att läsa här.

Lena Johansson, Generalsekreterare ICC Sweden, och Helena Waker, VD för Agenturföretagen och medlem i ICC Sweden´s styrelse, reflekterade över dagens tema utifrån ett globalt handelsperspektiv. De poängterade båda betydelsen av att företag och personer, som är de som skapar utveckling, ges stort manöverutrymme och inte hindras av handelshinder. Lena menade att det behövs nya perspektiv när det gäller handel och handelspolitik, eftersom produktion och därmed handel snabbt har ändrat karaktär. Hon tyckte därför att det var uppfriskande med att sätta staden i centrum för handeln. Nationsgränser är nämligen inte längre relevanta för moderna företag, eftersom produktionen är internationell. Det finns knappast en produkt idag som helt är tillverkad i Sverige. Insatser och komponenter importeras i ökande utsträckning, vilket gynnar vår konkurrenskraft.

Det är mer korrekt idag att säga att ”Everything is made in the world” än att något är ”Made in Sweden.” Produkter och delar av produkter härstammar från många olika länder och säljs vidare till jordens alla hörn. Det är också bakgrunden till att protektionism blir allt skadligare och att ICC intensifierar sitt arbete för att underlätta handel och att minska handelshinder internationellt.