Resurs i ett land – men miljöfarligt avfall i ett annat. En flytt från linjär till cirkulär ekonomi är nödvändig för att uppnå de globala mål för hållbarhet som satts upp i bland annat FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet. Men för företag som hittat lösningar väntar flera hinder för att skala upp till lönsamma nivåer. Hur kan dessa hinder identifieras, och hur arbetar Sverige med frågan i internationella miljöer som WTO och EU?

Klicka här för att läsa artikeln »