Vad händer inom europeisk konkurrensrätt?

Tidigare idag fick ledamöter av vår Konkurrenskommitté ta del av en uppdatering från Anders Fernlund från ASTRA Advokater om de konsultationer som just nu pågår inom EU om nya regler och riktlinjer för så kallade vertikala gruppundantag.

Vid samma möte presenterade också Trine Osen Bergqvist från Advokatfirman Vinge KB de praktiska implikationerna av att EU utökat möjligheterna om att hänskjuta koncentrationer till EU-kommissionen även om anmälningströskeln inte uppnåtts i någon medlemsstat.

ICC Sveriges konkurrenskommitté leds av ordförande Ulrika Wester och vice ordförande Elisabeth Eklund och utgörs av experter från våra medlemsföretag. Läs mer om kommitténs arbete och hur du kan engagera dig HÄR.