Trump har försvarat sitt förslag om att införa ståltullar med att EU tar ut orättvist höga tullar gentemot USA.

I en artikel i Dagens Nyheter idag förklarar ICC:s generalsekreterare Lena Johansson och Björn Strenger, Kommerskollegium, varför detta inte stämmer. EU följer WTO:s regelverk, och tar inte ut högre tullar mot USA än mot något annat tredje land. Dessutom har den största delen av handeln mellan EU och USA låga eller inga tullar.

Irritation över USAs handelsunderskott gentemot sina handelspartner har lett fram till att Trump nu vill straffa sina handelspartners.

Men handelsbalansen är ett förenklat sätt att avgöra vilket värde handeln har för ett land, som inte visar var värdet i en produktionskedja uppstår, menar Lena Johansson. Tar man hänsyn till det värdet tjänar USA mycket mer på handel än vad statistiken säger.

Läs artikeln i DN >>>

 

Tullar har testats förut men leder inte till något bra