G20-länderna måste enas om en uppdaterad åtgärdsplan för att motverka att utvecklingsländers statsskulder hindrar dem från att vidta åtgärder för att hantera coronapandemin eller stabilisera sina ekonomier. Det skriver ledare för Internationella Handelskammaren (ICC), Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) och Global Citizen i ett öppet brev till G20-ländernas finansministrar.

Brevet följer upp tidigare uppmaningar från organisationerna om att införa skuldlättnader för att undvika en situation där resurssvaga länder måste välja mellan att betala skulder eller hantera pandemin.

ICC:s globale generalsekreterare, John Denton, skriver tillsammans med Sharan Burrow, generalsekreterare på ITUC och Michael Sheldrick, Global Citizens chef för policy och government affairs:

– Det är tydligt att den åtgärdsplan som G20 enades om i april, om än lovvärd i sin ambitionsnivå, snabbt blivit otillräcklig för att skydda den globala ekonomin från långvariga men. Vi är allvarligt oroade över den allt större påverkan som pandemin har på individer, inte minst unga, i utvecklingsekonomier och ser att nya åtgärder snabbt behövs för att mildra effekterna av nedstängningar av skolor och för att hantera ökande barnadödlighet.

Brevet pekar även på oroväckande statistik som visar vilken inverkan krisen har på sociala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga förhållanden. Bland annat riskerar 110–150 miljoner människor att hamna i extrem fattigdom till 2021 och ca. 54 procent av små och medelstora företag i de minst utvecklade länderna räknar med att behöva stänga sina verksamheter inom ett halvår i avsaknad av ökad efterfrågan eller nya krisstöd.

På grund av de alltmer ansträngda villkoren i många utvecklingsländers ekonomier efterfrågar ICC, ITUC och Global Citizen större ambitioner avseende skuldlättnader, inklusive uppskjutna och inställda återbetalningar. Dessutom efterfrågar organisationerna en förlängning av det befintliga Debt Service Suspension Initiative (DSSI) till april 2022 och bredare kriterier för att inkludera låg- och medelinkomstländer baserat på deras hälso- och skuldmässiga svagheter.

John Denton:

– Pandemins förödande effekter på små företag kan inte mötas med halvmesyrer. Om inte G20 höjer ribban för skuldlättnader står vi inför ett scenario där den globala realekonomin riskerar att förlora ett helt decenniums utveckling.

Läs brevet i sin helhet via vårt pressrum »