ICC lanserar idag en ny version av sin Business Charter for Sustainable Development, som med ett bredare angreppssätt än tidigare hjälper företagare att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Den tar också i större utsträckning hänsyn till situationen för små och medelstora företag samt för företagare i utvecklings och tillväxtländer.