Varje dag används våra regler för leveransvillkor, Incoterms®, i miljontals affärer världen över. Genom att inkludera en av termerna i sitt avtal kan köpare och säljare enkelt enas om vem som bär risken för en vara vid vilket tillfälle i en affär.

För att underlätta valet av term har vi nu publicerat en uppdaterad version av ICC Guide to Incoterms®. Guiden är skriven av Johnny Herre, justitieråd, Högsta Domstolen och Oscar Tiberg, advokat, Chouette advokatbyrå tillika ordförande för ICC Sveriges Handelsrättskommitté.

Guiden förklarar vilka förändringar som gjorts i 2020 års version av Incoterms, hur villkoren skiljer sig från varandra och ger en översikt av hur köpare och säljare förhåller sig sinsemellan. Den finns tillgänglig på ICC:s internationella kunskapsplattform Knowledge 2 Go.

Köp ICC Guide to Incoterms® 2020 här »