För att säljare ska behålla rätten till sin vara tills en affär är slutförd används ofta klausuler om äganderättsförbehåll, s.k. retention of title, i säljvillkor. Olika länder tillämpar olika regler på området. Vid gränsöverskridande affärer kan det därför vara särskilt svårt att veta om en sådan klausul är giltig.

För att underlätta för företag har ICC producerat guiden Retention of Title: A practical ICC guide to legislation in 37 countries, i vilken lokala experter på äganderättsförbehåll redogör för regelverken i deras respektive jurisdiktioner. Guiden ges nu ut i en uppdaterad tredje upplaga. Annina H. Persson, Örebro Universitet, har skrivit om det svenska regelverket.

Guiden ger en överblick över de legala ramverken i varje land, med en beskrivning av applicerbara lagar. Den hjälper användare att förstå om användandet av äganderättsförbehåll som verktyg för att skydda säljaren från uteblivna betalningar är lämpligt i ett givet land. Dessutom inkluderar guiden ett antal exempelklausuler, som är till hjälp för att förstå gängse praxis i de olika länderna.

Den nya upplagan, som ges ut som e-bok, inkluderar för närvarande 37 länder*. Tanken är att det digitala formatet ska möjliggöra för köpare av boken att få tillgång till kommande tillägg av länders regelverk.

Retention of Title: A practical ICC guide to legislation in 37 countries finns att köpa i vår bokhandel.

* Belgien, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Guatemala, Hong Kong, Irland, Israel, Italien, Kina, Kroatien, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Ryssland, Serbien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike