Den 11-12 februari träffades Europas nationalkommittéer i Bryssel. På dagordningen stod bl. a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), det frihandelsavtal som är under förhandling mellan EU och USA och som syftar till att fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan dessa två regioner.

Mötet gästades bland annat av Maria Åsenius, kanslichef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström. Hon pratade både om EUs handelsstrategi och om förhandlingarna med USA. I handelsstrategin – ”Trade for all” – läggs stor vikt vid att betona handelns betydelse för samhället i sin helhet. Maria betonar också att dagens produktion i globala värdekedjor (GVC) innebär slutet för merkantilismen. GVCs kräver multilaterala liberaliseringar och de regionala och bilaterala överenskommelserna kan ses som steg mot multilaterala regler. Hon poängterar att WTO därför noga bör engagera sig i de regionala förhandlingarna – och att det är hög tid att föra in nya frågor i WTO.

När det gäller TTIP betonade hon att den stora potentialen ligger i regelsamarbete mellan EU och USA. Här finns på sikt betydligt mer kostnadsminskningar för företag än slopade tullar, även om tullarna på marginalen naturligtvis kan ha stor betydelse. Hon exemplifierade med läkemedel och de besparingar det skulle innebära om företag endast behöver testa sina produkter en gång för att få ut dem på marknaden både i EU och USA. Hon betonade också att båda parter i förhandlingarna varit tydliga med att de inte kommer att acceptera att sänka sina standarder. Det handlar om att samarbeta om regler – att acceptera varandras system och kontroller samt att samarbeta om nya regler. Hon påpekade också att ett avtal med USA förmodligen skulle ha störst betydelse för små och medelstora företag, som relativt sett sparar mest på regelsamarbetet.

Hon poängterar även att TTIP är, som hon uttryckte det, ”to big to fail”. Det är en unik möjlighet att fördjupa samarbetet mellan världens två största ekonomier och ett liknande avtal har aldrig slutits. I anförandet betonade hon också betydelsen av globala regler, d.v.s. att avtalet tar global hänsyn eller stegvis görs mer globalt. Ett annat sätt att vidga avtalet är att det kan vara öppet för andra länder att ansluta sig, vilket också framhålls i Kommissionens handelsstrategi.

Efter Maria Åsenius anförande följde en paneldiskussion med företrädare för fyra olika branschorganisationer, samt för TABC, som representerar företag från båda sidor Atlanten. De branscher som var representerade var kemi, livsmedel, läkemedel, och bilindustrin. De förklarade ur ett europeiskt branschperspektiv vad TTIP kan innebära för resp. bransch.

Allra först kan konstateras att de var överens om att ett avtal mellan USA och EU skulle vara mycket positivt för deras bransch. Från livsmedelsindustrin konstateras att USA är deras viktigaste marknad. Läkemedelsindustrin betonade immaterialrätten samt det som Maria Åsenius hade nämnt, nämligen den stora betydelsen det skulle ha att slippa dubbla inspektioner. Från kemikaliesektorn betonas potentialen på sikt och att man för deras bransch måste inta ett långsiktigt perspektiv. Ansatsen är mycket olika i EU och USA och man måste acceptera att närmandena måste ta tid. Han betonade också branschens stöd för ”Reach” och att man vill bevara EUs höga standards. Även från bilindustrin betonades det långsiktiga perspektivet och den potential som ligger i ett framtida samarbete om nya regler mellan USA och EU. Även de stora möjligheter ett ökat forskningssamarbete skulle innebära underströks.