Trade finance-branschen hanterade under 2017 transaktioner till ett värde av 9 biljoner US dollar. Trots att den papperstunga branschen ofta anses redo för digitalisering visar ICC:s rapport Global Trade: Securing Future Growth att utvecklingen går trögt.

Trots att över 60 % av bankerna rapporterar att de har digitaliserat, eller är på väg att digitalisera, sina verksamheter, är det bara 9% som sett att digitaliseringen lett till snabbare och billigare transaktioner. Hela 40 % rapporterar att de fortfarande har minst ett år kvar innan de kommer att börja digitalisera sina trade finance-verksamheter.

Den tunga administrationen, med pappershantering på flera ställen och av flera parter, gör att en effektiv digitalisering är en svår och långdragen process.

Rapporten, som baseras på ICC:s årliga trade finance-undersökning med över 250 deltagare från drygt 90 länder, visar också att banker bl.a. ser ökad reglering och svårighet att följa internationella sanktioner som de största hindren för en ökning av trade finance.

Under 2017 tillsatte ICC:s kommission för trade finance en arbetsgrupp som ska följa digitaliseringen på området. Cristina Rooth, SEB och ordförande för ICC Swedens kommitté Trade Finance Policy är medlem i gruppen.

Läs mer på ICC:s globala websida.