Idag uppmärksammas ICC:s nya bok Trade and the Global Goals av på Svenska Dagbladets ledarsida av Mattias Svensson. Boken, med texter av Johan Norberg och design av The New Division ger pedagogiska förklaringar till varför handel och öppenhet är centrala för hållbar utveckling och för att uppnå  FN:s globala mål. I tider av ökade geopolitiska spänningar, konflikter och protektionism är det viktigt att komma ihåg, som Svensson så väl poängterar, att öppenhet och globalisering inte bara bidragit till ekonomisk utveckling och billigare konsumtionsvaror, utan också till stabilitet, trygghet och att lyfta människor ur extrem fattigdom.

Boken finns endast tillgänglig i begränsad fysisk upplaga. Om du vill läsa den digitalt hittar du den på: icc.se/trade-and-the-global-goals