Trots en negativ utveckling för samtliga tjänster inom ramen för handelsfinansiering har trade finance-branschen under coronapandemin visat sig mer motståndskraftig än väntat. Det visar en interimsrapport från Internationella Handelskammaren (ICC), utvecklad i samarbete med Boston Consulting Group och Global Credit Data. Rapporten bygger på initiala analyser från ICC:s undersökning Trade Register. Undersökningen ligger till grund för ICC Trade Register Report vars data från finansinstitutioner över hela världen utgör underlag för bankers riskbedömningar.

En preliminär analys av utvecklingen för kortfristiga krediter och finansiella tillgångar visar att antalet förfallna betalningar ökat för de flesta trade finance-tjänster under 2020. Detta kan åtminstone delvis härledas till pandemins påverkan på ekonomisk aktivitet och efterföljande förändringar i utbud och efterfrågan.

Även om branschen ser en negativ utveckling är ökningen av förfallna betalningar mindre dramatisk än många trott, och skiljer sig inte oroväckande mycket från genomsnittet rapporterade till Trade Register under de 14 år som ICC samlat in data. I den slutgiltiga rapporten som lanseras i september kommer de bakomliggande faktorer som orsakar misslyckanden att betala att analyseras ingående. Rapporten analyserar även huruvida ekonomiskt stöd så som nödlån och statsgarantier mildrat de värsta effekterna.

Läs mer om utvecklingen nedbruten för respektive tjänst samt hur du kan ta del av den slutgiltiga ICC Trade Register Report 2021 här.