Under årets World Trade day lyftes tjänstesektorns växande betydelse för ekonomin. Dagen arrangerades av Stockholms Handelskammare tillsammans med ICC Sweden och Association of Trade Partners Sweden.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom och tillträdande VD på Stockholms Handelskammare betonade den ökade vikten av tjänster för samhället. Under de senaste tio åren har tjänsteindustrier skapat fler jobb än produktion och försäljning av varor. Andreas Hatzigeorgiou slog också ett slag för värdet av handel i det dagsaktuella läget. Under tider när tankar om protektionism blir allt mer vanlig, är det är viktigt att fortsätta arbetet för att handeln ska vara så fri som möjligt.

Lena Johansson, generalsekreterare på ICC Sweden, talade om hur utvecklingen av digitala tjänster radikalt har ändrat möjligheterna att handla. Världshandeln har därmed förändrats i grunden. Faktum är att exporten av tjänster idag bidrar lika mycket till svensk ekonomi som exporten av varor.

Keynote Speaker var Helen Duphorn, Country Manager på IKEA Portugal. Hon talade om hur IKEA har gått från att vara en affärsdriven verksamhet till att bli en samhällsdriven verksamhet. Bland annat berättade hon om hur IKEA arbetar med social hållbarhet i den relativt nya butiken i Hyderabad, Indien.

Deltagare i paneldiskussionen ”Boosting the Power of Services” på ämnet tjänstefiering, som modererades av Andreas Hatzigeorgiou, var Anette Magnusson, Generalsekreterare på Skiljedomsinstitutet, Christina Sterner, Chief Commercial Officer på Diaverum, Erica Wiking Häger, partner på Mannheimer Swartling och Annette Brodin Rampe, VD för Internationella Engelska skolan. Panelen var enig om att tjänstesektorn måste få fortsätta att utvecklas eftersom den är en så betydande del i företags möjligheter att bedriva handel.