Tillsammans Mot Korruption

Institutet Mot Mutor (IMM) anordnade under gårdagen ett seminarium i projektet ”Tillsammans Mot Korruption” som startade i Almedalen, där ICC deltog. ICC betonade då vikten av att involvera näringslivet inom hållbarhetsfrågor i syfte att hjälpa företag att ta mer ansvar och hantera korruption.

För att driva det gemensamma arbetet mot korruption vidare så betonades det under uppföljningsseminariet den viktiga roll som företag har samt att de etiska riktlinjerna skall genomsyra hela verksamheten. Implementeringen av policys och vikten av riskanalys för att öka förutsägbarheten betonades även. Mer information om seminariet hittar ni hos IMM.