Igår, torsdag, etablerades den lokala grenen av FN:s Global Compact (UNGC), Global Compact Network Sweden.

ICC Swedens generalsekreterare Lena Johansson öppnade mötet med att tala om hur hållbarhet av flera anledningar blir allt viktigare för företag, inte minst för att ansvarstagande blivit allt viktigare för lönsamheten. Även UNGC:s globala generalsekreterare, Lise Kingo, deltog i mötet. Lise Kingo talade om vilka ambitioner som finns för UNGC, och den viktiga roll som lokala nätverk kommer att spela för dessa. Vidare talade även Lise Kingo om vikten av näringslivets engagemang i hållbarhetsfrågor.

FN:s Global Compact (UNGC) är ett FN-initiativ som uppmuntrar företag att agera ansvarsfullt för att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers och samhällens utveckling, samt att rapportera om genomförandet. ICC Sweden har fungerat som kontaktpunkt för de svenska signatärerna, som kunnat delta i ett nordiskt UNGC, vilket nu delas upp i separata nationella lokala nätverk.

I etableringen av det lokala nätverket har ICC Sweden varit värd för den arbetsgrupp som fått i uppdrag att formellt skapa ett svenskt UNGC.

Vid årsmötet valdes följande personer in i styrelsen:

  • Erik Belfrage – Consilio International (ordförande)
  • Malin Ripa – Volvo AB
  • Théo Jaekel – Vinge Advokatbyrå
  • Mia Edofsson – Akademiska Hus
  • Carina Lundberg Markow – Folksam
  • Frida Koff – Hemfrid
  • Kerstin Lindvall – ICA Gruppen
  • Emma Ihre – Mannheimer Swartling
  • Gabriel Lundström – SEB